فعالیت در منزل

خدمات در منزل

نگهداری از سالمند در محیط خانه می‌تواند کیفیت زندگی آنان را بهبود بخشد و آنها را در کانوان خانواده حفظ کند، اما معمولاً اعضای خانواده زمان کافی برای مراقبت 24 ساعته از سالمندانشان را به دلیل اشتغال، تحصیل، خانه‌داری و سایر مشاغل خود ندارند. خدمات نگهداری در منزل در سطوح مختلف که بر اساس نیاز جسمی و روحی سالمند و شرایط خانواده وی تعیین می شود، می تواند این نگرانی را برطرف نماید. در طرح دهکده تندرستی تلاش بر این است که با تربیت نیروهای متخصص و متعهد و ارائه خدمات پشتیبانی همه جانبه، دغدغه خانواده ها مبنی بر دریافت خدمات تخصصی توسط افراد قابل اعتماد رفع شود.