نیاز به تاسیس مراکز سالمندی در کشور داریم

نیاز به تاسیس مراکز سالمندی در کشور داریم

مراکز سالمندی

مراکز سالمندی

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، احمد دلبری ،رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی گفت: ۹میلیون و ۳۰۰ هزار نفر سالمند در کشور وجود دارد و انجمن علمی سالمندان به دنبال رفع مشکلات سالمندان است.

وی ادامه داد: عقب ماندگی ۵۰ ساله در برنامه سالمندی در کشور داریم؛ در حالی که در برنامه های سوم تا ششم توسعه به صراحت آمده تا سازمانهای متولی ورود جدی کنند اما متاسفانه کار چندانی نشده است. دلبری با بیان اینکه نگران این هستیم که سالمندی به یک چالش چه بسا ابر بحران در آینده نه چندان دور تبدیل شود، در پاسخ به پرسش فارس درباره وضعیت بیماری های مختلف در سالمندان، خاطرنشان کرد: میانگین امید به زندگی در ایران بالاتر از میانگین جهانی است؛ به طوری که در زنان ۷۶ سال و در مردان به ۷۴ رسیده اما کیفیت زندگی مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه بر اساس شاخص دیده بان سالمندی ایران رتبه ۶۴ از ۹۷ را داراست، تصریح کرد: حدود ۲۵ درصد افراد سالمند دچار اختلالات روحی،۵۰ درصد اختلالات خواب،۳۰ درصد بیماری قلبی،۹۰ درصد یک بیماری زمینه ای، ۷۵ درصد ۲ بیماری و ۵۰ درصد ۳ بیماری مزمن دارند.رئیس مرکز تحقیقات سالمندی با اشازه به اینکه ۱۴ هزارو۵۰۰ تخت آسایشگاهی شبانه روزی برای سالمندان داریم،گفت: به ازای هر ۶۴۱ نفر افراد بالای ۶۰ سال یک تخت آسایشگاهی دادیم ؛در حالی که در کشور سوئد به ازای ۱۸ سالمند یک تخت دارند.

دلبری با بیان اینکه از تعداد ۱۴ هزار تخت شبانه روزی آسایشگاهی در ایران ۳۰درصد تخت ها مربوط به افراد مجهول الهویه است، ابراز کرد: هر سالمند بین ۹ تا ۱۱میلیون تومان در مراکز نگهداری سالمندان در ماه هزینه دارد که این هزینه در برخی مراکز در تهران ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان است.یدالله ابوالفتحی ممتاز، عضو مرکز تحقیقات سالمندی با بیان اینکه خانه سالمند بسیار کمی در کشور داریم، گفت: نگرش منفی نسبت به خانه سالمندان باعث شده آن ها رغبتی برای استفاده از خانه سالمندان نداشته باشد؛ در حالی که بسیاری از سالمندان هستند که در منازل خود مشکلات زیادی دارند.

ممتاز با تاکید بر اینکه نیاز به تاسیس مراکز سالمندی در کشور داریم، گفت: در ایران به ازای ۳۰ تا ۴۰ نفر سالمند یک تخت داریم. وی عدم پوشش مراقبتهای بیماری و بیمه مراقبتی سالمندان را از مهمترین مشکلات سالمندان در ایران عنوان کرد و بیان داشت: باید نگرش منفی به سالمندان اصلاح شود.

منبع: خبرگزاری فارس

مراکز سالمندی

مراکز سالمندی