دهکده تندرستی پویا

دهکده تندرستی

دهکده تندرستی

دهکده تندرستی پویا

پروژه نوآورانه ویژه جهاندیدگان

این پروژه، ویژه گروه های سنی بالای شصت سال کشور با کلیه خدمات اقامتی، تفریحی، رفاهی، مراقبتی، توانبخشی و پشتیبانی مورد نیاز آنها و خانواده هایشان با هدف حفظ و ارتقا سلامت جسمی و روانی و همچنین تکریم و ارتقا منزلت بزرگان جامعه به عنوان شهروندان ارشد تعریف شده است.

پدیده سالمندی

پدیده سالمندی

پديده سالمندي جمعيت، ناشي از بهبود استانداردهاي زندگي، شــرايط بهداشتي، اجتماعي، اقتصــادي، کاهش مرگ و مير، افزايــش اميد به زندگي و اعمال سياســت کنترل مواليد اســت.

سالمندان در ایران

سالمندی در ایران

در حال حاضر، حدود 10 درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل داده اند و پیش بینی می شود که در سال 1430 به بیش از 30 درصد می رسد. بنابراین باید زیرساخت های لازم برای مواجهه با سالمندی جمعیت آماده شود.

سند ملی سالمندان ایران

سند ملی سالمندی ایران

اولین سند ملی سالمندان ایران با هدف پاسخ هماهنگ به چالشها و فرصتهای ناشی از سالخوردگی جمعیت ایران و در واقع سالمندی سالم و فعال توام با منزلت همیشگی برای سالمندان تهیه شده است.

سبک زندگی سالم سالمندی

سبک زندگی سالم سالمندی شامل رعایت اصول تغذیه، فعالیت بدنی، مراقبت از روح و روان و ارتباط با دیگران است. در واقع ایجاد تعادل در زندگی با توجه به نیازهای شخصی، خانوادگی، اجتماعی و معنوی است.

سالمندان فعال

سالمندی فعال

"سالمندی فعال" فرآیند بهینه‌سازی فرصت‌ها برای سلامت، امنیت و مشارکت به منظور افزایش کیفیت زندگی سالمندان بوده و در واقع، فراتر از فعالیت بدنی و به معنای مشارکت در جامعه و انتخاب سبک زندگی سالم است.

محیطی برای سالمندان

محیط دوستدار سالمند

محیط دوستدار سالمند به محیط هایی اشاره دارد که سالمندی فعال و سالم را تقویت میکنند و از ظرفیت افراد سالمند در آنها استفاده میشود تا نیازهای خود را رفع کنند و در ایجاد ارتباطات مشارکت داشته باشند.

واقعیات سالمندی

پیری واقعیتی است اجتناب ناپذیر، بنابراین: بهتر است به جای تسلیم شدن خود را تجهیز کنیم تا بتوانیم بیشترین بهره را از این دوره عمر ببریم و برای اینکار کافی است نگاهی واقع بینانه به پیری داشته باشیم.

چند رسانه ای

مقالات

اخبار

رویدادها